CECCATO OLINDO

CECCATO OLINDO

  

 

Η Ceccato Olindo είναι το σημερινό αποτέλεσμα μιας ισχυρής επιχειρηματικής ορμής της οικογένειας Ceccato,  που εξειδικεύτηκε στην κατασκευή γεωργικών, δασικών και κηπουρικών μηχανημάτων.

 Πάνω από εκατό είκοσι χρόνια αδιάκοπης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι το αποτέλεσμα μιας εις βάθος μελέτης του αγροτικού κόσμου και της συνεχούς ενημέρωσης στον τεχνολογικό τομέα. Αυτή λοιπόν η εμπειρία επιτρέπει στην Ceccato Olindo να αναπτύσσει,  σχεδιάζει και παράγει προϊόντα υψηλής αξιοπιστίας ικανά να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών καλλιεργητών όσο και των επαγγελματιών του αγροτικού τομέα.

Προβολή όλων των CECCATO OLINDO προϊόντων