Για τηλ. παραγγελίες +30 210 27.74.701

  
 x 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
H Ιστοσελίδα είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης εργαλείων και βιομηχανικών ειδών. Aποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρίας ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ: 998471039, ΔΟΥ: Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, και εδρεύει στην διεύθυνση ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 42α, ΤΚ. 14231 . Νέα Ιωνία Τηλ/fax: + 30.210.2774701

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεώς της. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.). Τα ευαίσθητα στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
H Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers).

Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το www.toolhouse.gr, επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.
Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το www.toolhouse.gr, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.
H εταιρία ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΥΛ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΓΕΝΙΚΑ: Οι κάτωθι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης πώλησης μεταξύ της ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (η Εταιρία) και των εκάστοτε πελατών της (ο Πελάτης). Ουδεμία μεταβολή, ακύρωση ή τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων Πωλήσεως γίνεται δεκτή από την Εταιρία εάν δεν πραγματοποιείται με έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη. 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ : Η πληρωμή των επί πιστώσει τιμολογίων θα πρέπει να γίνεται εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας.  Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής πέραν της συμφωνηθείσας  προθεσμίας θα υπολογίζεται επί του οφειλόμενου ποσού το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας μέχρι της εξοφλήσεως. Η πληρωμή με επιταγή γίνεται δεκτή μόνο μετά από συμφωνία  και  θεωρείται οριστική μόνο κατόπιν είσπραξης της επιταγής. Ουδεμία πληρωμή αναγνωρίζεται χωρίς έντυπη απόδειξη ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Τα προϊόντα μεταφέρονται για λογαριασμό και με κίνδυνο του Πελάτη. Για τυχόν φθορές, αλλοιώσεις, απώλειες ή άλλα προβλήματα που ενδεχόμενα προκύψουν κατά τη μεταφορά στα προϊόντα ή την συσκευασία τους ουδεμία ευθύνη έχει η Εταιρεία.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Οι ημερομηνίες παράδοσης είναι μόνο ενδεικτικές. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: Τυχόν αμφισβήτηση του Πελάτη σχετικά με την ποιότητα, την ποσότητα, την συσκευασία ή οποιονδήποτε άλλων τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων γίνεται δεκτή προς έλεγχο από την Εταιρεία μόνο εφόσον διατυπωθεί γραπτώς εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων και σε κάθε περίπτωση πριν από την χρησιμοποίησή τους. Το αυτό ισχύει και για κάθε άλλο πρόβλημα που τυχόν προκύψει. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας με την Εταιρεία εντός 7 ημερών από την ημέρα παραλαβής. Επιπλέον για προϊόντα που έχουν εισαχθεί ή παραγγελθεί από το εσωτερικό κατόπιν ειδικής γραπτής συμφωνίας με αποδοχή προσφοράς από τον Πελάτη επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ: Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας προς τον Πελάτη για οποιαδήποτε απαίτηση, απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει είτε από τη σύμβαση είτε από αδικοπραξία, ως αντικειμενική ευθύνη, παραβίαση εγγύησης ή άλλως, δεν υπερβαίνει την τιμή αγοράς των προϊόντων. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται για ειδική, θετική, αποθετική ή έμμεση ζημία (συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών και της απώλειας πωλήσεων).
Η Εταιρία δεν δεσμεύεται ούτε εγγυάται την καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα των προϊόντων για οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση και ο Πελάτης οφείλει να συμμορφωθεί σε αυτό καθιστάμενος απολύτως υπεύθυνος περί αυτού.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με την Εταιρεία, το οποίο δεν μπορεί να αποτραπεί ούτε με μέτρα εξαιρετικής επιμέλειας και σύνεσης και εξολοκλήρου ή εν μέρει εμποδίζει την  Εταιρεία από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ή έχει σαν εύλογο αποτέλεσμα ότι η Εταιρία δεν θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πόλεμος ή παρόμοιες καταστάσεις, αναταραχές, σαμποτάζ, μποϊκοτάζ, απεργίες, αποκλεισμοί, ζημία ή βλάβη των εγκαταστάσεων της Εταιρείας ή των προμηθευτών της, δυσκολίες μεταφοράς, βλάβη στις τηλεπικοινωνίες, κυβερνητικά μέτρα, φυσικές καταστροφές, σεισμός, πυρκαγιά ή έκρηξη.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Για κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την πώληση αυτή αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αττικής. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επειδή τα  μηχανήματα που πωλούνται είναι προϊόντα παραγωγής τρίτων (κατασκευαστών εγχώριων ή εξωτερικού), η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύμη σε σχέση με διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα προκείπτουν στις προδιαφραφές ή στην όψη των μηχανημάτων σε σχέση με τα εικονιζόμενα στον ηλεκτρονικό κατάλογο της επιχείρησης μας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών, καθώς επίσης και αλλαγές των τεχνικών χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Λόγω των ανωτέρω, τυχόν διαφοροποίηση μεταξύ δειγμάτων – φωτογραφιών – καταλόγων - CD κ.τ.λ της εταιρείας και των αντίστοιχων εμπορευμάτων  που θα παραλάβει ο Πελάτης όσον αφορά διαφοροποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται αποδεκτή από τον Πελάτη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταλληλότητα του χώρου αποθήκευσης των προϊόντων και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές στα προϊόντα ή την συσκευασία τους που τυχόν προκλήθηκαν από τον ήλιο, την ψύξη, την θέρμανση, την βροχή  ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ : 
*Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρίας μέχρι την οριστική εξόφληση τους.
*Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.2472/97 τηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο αρχείο μας και  έχετε πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τον νόμο.
*Για τυχόν ανακριβή στοιχεία, όπως ενδεικτικά επωνυμία,   ΑΦΜ, διεύθυνση, επάγγελμα κλπ  ο αγοραστής οφείλει να ενημερώνει άμεσα την εταιρία, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Τα είδη των οίκων που εμπορεύεται και αντιπροσωπέυει η εταιρεία μας, φέρουν την εγγύηση των εργαστασίων κατασκευής. Η εγγύηση παρέχεται εφόσον γίνει έλεγχος από εξειδικευμένο συνεργάτη μας και παρέχει την αλλαγή των ελαττωματικών μερών και όχι την αντικατασταση του μηχανήματος με νέο, καθώς και δεν αναγνωρίζονται άλλες απαιτήσεις άμεσες ή έμμεσες. Επιπλέον για τα εμπορεύματα εκείνα που η Εταιρεία είναι μεταπράτης η διαδικασία της εγγύησης καλύπτεται από τις εισαγωγικές εταιρείες που εμείς αντιπροσωπεύουμε. Εμείς σε κάθε περίπτωση μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας προωθόντας τα ελαττωματικά εμπορεύματα στους εκάστοτε εισαγωγείς. 

 

Επικοινωνία

  • ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 42 ,Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ. 14 231
  • info[at]toolhouse.gr & info[at]iosifidis-tools.gr
  • +30. 210 2774701 & +30. 6974645458
Βρείτε το toolhouse στον χάρτη της Google

Μείνετε συντονισμένοι
Νέα Μηχανήματα - Προτάσεις - Προσφορές

news

 

Μηχανήματα σε δράση

youtube-channel-toolhouse

Facebook σελίδα

youtube-channel-toolhouse